منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب نقشه کشی تاسیسات

نقشه کشی تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب دستنامه تاسیسات

دستنامه تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندس تاسیسات

دستیار مهندس تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات سرانگشتی تاسیسات

محاسبات سرانگشتی تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب جکوزی - نصب، تعمیر و نگهداری

جکوزی - نصب، تعمیر و نگهداری

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی

راهنمای جامع تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار Revit MEP

طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار Revit MEP

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب چیلر جذبی - ویرایش دوم

چیلر جذبی - ویرایش دوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ جیبی تأسیسات ساختمان

فرهنگ جیبی تأسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب تهویه طبیعی

تهویه طبیعی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها

طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان