منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب تاسیسات ساختمان

تاسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی استخر، سونا و جکوزی

مهندسی استخر، سونا و جکوزی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه کشی تاسیسات

نقشه کشی تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب دستنامه تاسیسات

دستنامه تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندس تاسیسات

دستیار مهندس تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب محاسبات سرانگشتی تاسیسات

محاسبات سرانگشتی تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع تاسیسات بیمارستانی

راهنمای جامع تاسیسات بیمارستانی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب جکوزی - نصب، تعمیر و نگهداری

جکوزی - نصب، تعمیر و نگهداری

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب راهنمای جامع تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی

راهنمای جامع تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار Revit MEP

طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار Revit MEP

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب چیلر جذبی - ویرایش دوم

چیلر جذبی - ویرایش دوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار AutoCAD MEP

طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار AutoCAD MEP

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مدل سازی سیستم های تبرید تراکمی و جذبی با کامپیوتر

مدل سازی سیستم های تبرید تراکمی و جذبی با کامپیوتر

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب فرهنگ جیبی تأسیسات ساختمان

فرهنگ جیبی تأسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تهویه طبیعی

تهویه طبیعی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان