منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ جیبی تأسیسات ساختمان

فرهنگ جیبی تأسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب تهویه طبیعی

تهویه طبیعی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها

طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب تعمیر کار و نصاب کولرهای گازی و اسپیلت

تعمیر کار و نصاب کولرهای گازی و اسپیلت

ناشر: انتشارات کتاب اترک
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری

اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش تعمیر لوازم گاز سوز

آموزش تعمیر لوازم گاز سوز

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مشعل های حرارتی

مشعل های حرارتی

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب پرسش و پاسخ تأسیسات مکانیکی ساختمان

پرسش و پاسخ تأسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب تأسیسات حرارت مرکزی آبگرم و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

تأسیسات حرارت مرکزی آبگرم و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان