منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب چیلر جذبی - ویرایش دوم

چیلر جذبی - ویرایش دوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار AutoCAD MEP

طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار AutoCAD MEP

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مدل سازی سیستم های تبرید تراکمی و جذبی با کامپیوتر

مدل سازی سیستم های تبرید تراکمی و جذبی با کامپیوتر

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب فرهنگ جیبی تأسیسات ساختمان

فرهنگ جیبی تأسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تهویه طبیعی

تهویه طبیعی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در مدارس

تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در مدارس

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها

طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تعمیر کار و نصاب کولرهای گازی و اسپیلت

تعمیر کار و نصاب کولرهای گازی و اسپیلت

ناشر: انتشارات کتاب اترک
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری

اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری و عملی آبگرمکن گازی دیواری

مبانی نظری و عملی آبگرمکن گازی دیواری

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش تعمیر لوازم گاز سوز

آموزش تعمیر لوازم گاز سوز

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مشعل های حرارتی

مشعل های حرارتی

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب سونا - اصول، روشهای استفاده بهینه، تجهیزات

سونا - اصول، روشهای استفاده بهینه، تجهیزات

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان