منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب ضوابط فنی حفاظت از ساختمان ها در برابر نفوذ گاز رادن

ضوابط فنی حفاظت از ساختمان ها در برابر نفوذ گاز رادن

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راهد مسکن وشهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۱,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی تاسیسات ساختمان (دوره 2 جلدی)

طراحی تاسیسات ساختمان (دوره 2 جلدی)

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات صانعی
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب هندبوک تهویه مطبوع کریر carrier

هندبوک تهویه مطبوع کریر carrier

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومان

کتاب آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد سوم

آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد سوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۲۷,۵۰۰ تومان

کتاب آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد دوم

آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد دوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۲۷,۵۰۰ تومان