منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » تاسیسات ساختمانی

کتاب پمپ های گریز از مرکز (طراحی،انتخاب و آزمون)

پمپ های گریز از مرکز (طراحی،انتخاب و آزمون)

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های کنترل تاسیسات تهویه مطبوع

سیستم های کنترل تاسیسات تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۷۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۶,۰۰۰ تومان

کتاب تهویه طبیعی ساختمان ها

تهویه طبیعی ساختمان ها

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۸۲۰ تومان

کتاب شناخت تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمان

شناخت تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمان

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب سیستم های لوله کشی

سیستم های لوله کشی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹۶,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۶,۷۰۰ تومان

کتاب کنترل ولو

کنترل ولو

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب الگوهای کانال

الگوهای کانال

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۰۷۰ تومان

کتاب چیلر پیچی و گریز از مرکز

چیلر پیچی و گریز از مرکز

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب محاسبات بار سرمایی و گرمایی

محاسبات بار سرمایی و گرمایی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب آشنایی با سیستم های تهویه مطبوع

آشنایی با سیستم های تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری

تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب نصب و تعمیر سردخانه فریونی

نصب و تعمیر سردخانه فریونی

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب برج های خنک کننده

برج های خنک کننده

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۳۰۰ تومان

کتاب لوله های پی.وی.سی

لوله های پی.وی.سی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی سیستم های تهویه مطبوع

راهنمای طراحی سیستم های تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۲,۱۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۹۰۰ تومان