منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب جکوزی مبانی وکلیات معماری و تاسیسات مکانیکی

جکوزی مبانی وکلیات معماری و تاسیسات مکانیکی

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سونا مبانی و کلیات معماری تاسیسات مکانیکی

سونا مبانی و کلیات معماری تاسیسات مکانیکی

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب سوالات تالیفی از راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان

سوالات تالیفی از راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان

ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب راهنمای کنترل و پایش ریزگردها در فعالیت های ساختمانی

راهنمای کنترل و پایش ریزگردها در فعالیت های ساختمانی

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب ضوابط فنی حفاظت از ساختمان ها در برابر نفوذ گاز رادن

ضوابط فنی حفاظت از ساختمان ها در برابر نفوذ گاز رادن

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راهد مسکن وشهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۳۵۰ تومان

کتاب مقررات انتخاب وبهره برداری از سیستمهای سرمایشی در ساختمان های دولتی

مقررات انتخاب وبهره برداری از سیستمهای سرمایشی در ساختمان های دولتی

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰۰ تومان

کتاب طراحی تاسیسات ساختمان (دوره 2 جلدی)

طراحی تاسیسات ساختمان (دوره 2 جلدی)

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات صانعی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب نکات اجرایی سازه و تاسیسات ساختمان

نکات اجرایی سازه و تاسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب هندبوک تهویه مطبوع کریر carrier

هندبوک تهویه مطبوع کریر carrier

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد سوم

آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد سوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۷۵۰ تومان

کتاب آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد دوم

آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد دوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۷۵۰ تومان