منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » شیمی

کتاب کنترل فرایند های شیمیایی

کنترل فرایند های شیمیایی

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب سوخت واحتراق ویرایش چهارم

سوخت واحتراق ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات شرح
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان