منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » شیمی

کتاب کنترل فرایند های شیمیایی

کنترل فرایند های شیمیایی

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب سوخت واحتراق ویرایش چهارم

سوخت واحتراق ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات شرح
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب چگونه مسائل شیمی را حل کنیم

چگونه مسائل شیمی را حل کنیم

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب کروماتوگرافی لایه نازک یک روش کاربردی نوین

کروماتوگرافی لایه نازک یک روش کاربردی نوین

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک ترمودینامیک وسینتیک شیمیایی

شیمی فیزیک ترمودینامیک وسینتیک شیمیایی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی نفت - جلد دوم (مهندسی مخازن 2)

مهندسی نفت - جلد دوم (مهندسی مخازن 2)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی نفت - جلد اول (مهندسی مخازن 1)

مهندسی نفت - جلد اول (مهندسی مخازن 1)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان