منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » کنکور کارشناسی ارشد » شیمی

کتاب کنترل فرایند های شیمیایی

کنترل فرایند های شیمیایی

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب سوخت واحتراق ویرایش چهارم

سوخت و احتراق ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات شرح
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب چگونه مسائل شیمی را حل کنیم

چگونه مسائل شیمی را حل کنیم

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب کروماتوگرافی لایه نازک یک روش کاربردی نوین

کروماتوگرافی لایه نازک یک روش کاربردی نوین

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک ترمودینامیک وسینتیک شیمیایی

شیمی فیزیک (ترمودینامیک وسینتیک شیمیایی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی نفت - جلد دوم (مهندسی مخازن 2)

مهندسی نفت - جلد دوم (مهندسی مخازن 2)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی نفت - جلد اول (مهندسی مخازن 1)

مهندسی نفت - جلد اول (مهندسی مخازن 1)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان