منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » بورس

کتاب چهارراه پولسازی

چهارراه پولسازی

ناشر: آسو
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب مهارت درچنگال اندروز

مهارت درچنگال اندروز

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی معاملات بورس

مبانی معاملات بورس

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری

ناشر: بورس
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب بورس

بورس

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت سرمایه گذاری

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان