منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » بورس

کتاب واگرایی ها

واگرایی ها

ناشر: انتشارات دانش پژوهان جوان
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب معامله گر منظم

معامله گر منظم

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب البای بازار سرمایه

البای بازار سرمایه

ناشر: بورس
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب فرآیند سرمایه گذای خطر پذیر

فرآیند سرمایه گذای خطر پذیر

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب هوش مالی خود را افزایش دهید

هوش مالی خود را افزایش دهید

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار

ناشر: بورس
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل

اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب استراتژی های مدیریت سرمایه برای معامله گران بازارهای مالی

استراتژی های مدیریت سرمایه برای معامله گران بازارهای مالی

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد نرم افزار matlab در مدیریت و مالی

کاربرد نرم افزار matlab در مدیریت و مالی

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب معامله گری روزانه

معامله گری روزانه

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب نمونه سوالات CFA 1 آزمونهای سال 2012 (دوره چهار جلدی)

نمونه سوالات CFA 1 آزمونهای سال 2012 (دوره چهار جلدی)

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۹,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۲,۴۶۰ تومان

کتاب چهارراه پولسازی

چهارراه پولسازی

ناشر: آسو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مهارت درچنگال اندروز

مهارت درچنگال اندروز

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۵۵۰ تومان

کتاب مبانی معاملات بورس

مبانی معاملات بورس

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان