منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » بورس

کتاب نمونه سوالات CFA 1 آزمونهای سال 2012 (دوره چهار جلدی)

نمونه سوالات CFA 1 آزمونهای سال 2012 (دوره چهار جلدی)

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۹,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۲,۴۶۰ تومان

کتاب چهارراه پولسازی

چهارراه پولسازی

ناشر: آسو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مهارت درچنگال اندروز

مهارت درچنگال اندروز

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۵۵۰ تومان

کتاب مبانی معاملات بورس

مبانی معاملات بورس

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETFs)

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETFs)

ناشر: بورس
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب صکوک الگو های ساختاربندی-انتشارو سرمایه گذاری

صکوک الگو های ساختاربندی-انتشارو سرمایه گذاری

ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری

ناشر: بورس
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر

مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر

ناشر: بورس
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب بورس

بورس

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت سرمایه گذاری

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان