منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » زبان تخصصی

کتاب 2000 واژه ضروری زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری

2000 واژه ضروری زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب زبان انگلیسی تخصصی در صنعت میهمان نوازی

زبان انگلیسی تخصصی در صنعت میهمان نوازی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب THE PETROLEUM PROGRAMME

THE PETROLEUM PROGRAMME

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی هتلداری

زبان تخصصی هتلداری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری

مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب PHD زبان دکتری

PHD زبان دکتری

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی

زبان عمومی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت بازرگانی - بازاریابی

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی - بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی)

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت (پیشرفته)

زبان تخصصی مدیریت (پیشرفته)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان