منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » تئوری مدیریت

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت

تئوری های سازمان و مدیریت

ناشر: دانشگاه علم و فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیابی راهبردی مطالعات موردی در صنایع مختلف

مکانیابی راهبردی مطالعات موردی در صنایع مختلف

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت

مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع مدیریت

کتاب جامع مدیریت

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان