منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » کنکور کارشناسی ارشد » مدیریت

کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته

تئوری های مدیریت پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب mbaبه زبان ساده

mbaبه زبان ساده

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب 200 نکته و تست مدیریت و کنترل پروژه ویژه کنکور کارشناسی ارشد

200 نکته و تست مدیریت و کنترل پروژه ویژه کنکور کارشناسی ارشد

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت دانش : رویکردی نوین در مدیریت پروژه

مدیریت دانش : رویکردی نوین در مدیریت پروژه

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب روش شناسی علم مدیریت

روش شناسی علم مدیریت

ناشر: انتشارات مرکز دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب معانی و بیان

معانی و بیان

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

ناشر: انتشارات راه دان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت ما مدیریت اسلامی درپرتونهج البلاغه امام علی (ع)

مدیریت ما مدیریت اسلامی درپرتونهج البلاغه امام علی (ع)

ناشر: بنیاد نهج البلاغه
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ریزپردازنده های پیشرفته از 8086 تا پنتیوم

ریزپردازنده های پیشرفته از 8086 تا پنتیوم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت

مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی

زبان عمومی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب بازاریابی

بازاریابی

ناشر: نشر آموخته
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب زبان تخصصی MBA و مدیریت اجرایی

زبان تخصصی MBA و مدیریت اجرایی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی (کارشناسی ارشد)

زبان عمومی (کارشناسی ارشد)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی کارشناسی ارشد

زبان عمومی کارشناسی ارشد

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان