منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » مدیریت

کتاب روش شناسی علم مدیریت

روش شناسی علم مدیریت

ناشر: انتشارات مرکز دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب معانی و بیان

معانی و بیان

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

ناشر: انتشارات راه دان
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی

زبان عمومی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب بازاریابی

بازاریابی

ناشر: نشر آموخته
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی MBA و مدیریت اجرایی

زبان تخصصی MBA و مدیریت اجرایی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی (کارشناسی ارشد)

زبان عمومی (کارشناسی ارشد)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی کارشناسی ارشد

زبان عمومی کارشناسی ارشد

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب ریاضیات دانشگاه آزاد

ریاضیات دانشگاه آزاد

ناشر: اثبات
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان