منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مطالعه آزاد

کتاب هوش تجاری با رویکرد مدیریتی

هوش تجاری با رویکرد مدیریتی

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب هوش تجاری

هوش تجاری

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب هوش رقابتی

هوش رقابتی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب بازاریابی

بازاریابی

ناشر: نشر آموخته
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی

فرایند خط مشی گذاری عمومی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب رفتار سازمانی (جلد دوم)

رفتار سازمانی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فناوری اطلاعات برای مدیریت (دوره 2 جلدی)

فناوری اطلاعات برای مدیریت (دوره 2 جلدی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۳۰۰ تومان