منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » مطالعه آزاد

کتاب 52 اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری

52 اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب هوش مالی خود را افزایش دهید

هوش مالی خود را افزایش دهید

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب هوش تجاری با رویکرد مدیریتی

هوش تجاری با رویکرد مدیریتی

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب هوش تجاری

هوش تجاری

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب هوش رقابتی

هوش رقابتی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب برای اولین بار درایران گفتگو با 11 میلیاردر ایرانی بخوانید و ثروتمند شوید

برای اولین بار درایران گفتگو با 11 میلیاردر ایرانی بخوانید و ثروتمند شوید

ناشر: البرزفردانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب بازاریابی

بازاریابی

ناشر: نشر آموخته
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی

فرایند خط مشی گذاری عمومی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب رفتار سازمانی (جلد دوم)

رفتار سازمانی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب فناوری اطلاعات برای مدیریت (دوره 2 جلدی)

فناوری اطلاعات برای مدیریت (دوره 2 جلدی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۵۷۰ تومان

کتاب مبانی تجارت الکترونیکی

مبانی تجارت الکترونیکی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان