منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » اصول مدیریت

کتاب مدیریت استعداد جهانی

مدیریت استعداد جهانی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب قضایای موردی نظریه های مدیریت

قضایای موردی نظریه های مدیریت

ناشر: نشر فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت و رهبری اموزشی

مدیریت و رهبری اموزشی

ناشر: بازتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب فراسوی مدیریت عملکرد

فراسوی مدیریت عملکرد

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب اصول مدیریت و سرپرستی سازمان

اصول مدیریت و سرپرستی سازمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان