منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » اصول مدیریت

کتاب مدیریت و رهبری اموزشی

مدیریت و رهبری اموزشی

ناشر: بازتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول مدیریت و سرپرستی سازمان

اصول مدیریت و سرپرستی سازمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان