منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت مالی

کتاب مدیریت ریسک وتامین مالی

مدیریت ریسک وتامین مالی

ناشر: انتشارات پژوهشکده بیمه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت مالی (جلد 1ول)

مدیریت مالی (جلد 1ول)

ناشر: انتشارات دانشگاه مازندران
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب بانکدارفقرا

بانکدارفقرا

ناشر: انتشارات گرایش تازه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

ناشر: آریانا قلم
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت مالی

مبانی مدیریت مالی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان