منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » مدیریت مالی

کتاب مهندسی مالی و مدل سازی بازارها بارویکرد نرم افزار matlab

مهندسی مالی و مدل سازی بازارها بارویکرد نرم افزار matlab

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب کاربرد نرم افزار matlab در مدیریت و مالی

کاربرد نرم افزار matlab در مدیریت و مالی

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در متلب

مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در متلب

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدل های ریاضی مشتقات مالی (جلد دوم)

مدل های ریاضی مشتقات مالی (جلد دوم)

ناشر: بورس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مدل های ریاضی مشتقات مالی (جلد اول)

مدل های ریاضی مشتقات مالی (جلد اول)

ناشر: بورس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت مالی (بودجه بندی سرمایه و ریاضیات مالی)

مدیریت مالی (بودجه بندی سرمایه و ریاضیات مالی)

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی در بازارهای مالی

هوش مصنوعی در بازارهای مالی

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای بازارهای مالی علل ایجاد و نحوه کارکرد این بازارها

راهنمای بازارهای مالی علل ایجاد و نحوه کارکرد این بازارها

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی مالی و مدیریت ریسک(با نگرشی بر آزمون های CFA)

مهندسی مالی و مدیریت ریسک(با نگرشی بر آزمون های CFA)

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب فرهنگ مالی و سرمایه گذاری

فرهنگ مالی و سرمایه گذاری

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام مدیریت مالی (ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری)

آموزش گام به گام مدیریت مالی (ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد

فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد

ناشر: آیلار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت مالی پیشرفته(تئوری های مالی)

مدیریت مالی پیشرفته(تئوری های مالی)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب هوش مالی خود را افزایش دهید

هوش مالی خود را افزایش دهید

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت ریسک وتامین مالی

مدیریت ریسک وتامین مالی

ناشر: انتشارات پژوهشکده بیمه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب رهنمود ارزیابی وگزارشگری کنترل های داخلی توسط مدیریت

رهنمود ارزیابی وگزارشگری کنترل های داخلی توسط مدیریت

ناشر: بورس
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان