منو های سمت راست

کتاب ها » عمومی و روانشناسی » عمومی و روانشناسی

کتاب سه چیز که می تواند زندگی شما را تغییر دهد

سه چیز که می تواند زندگی شما را تغییر دهد

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مطالعات انتقادی ارتباطات

مطالعات انتقادی ارتباطات

ناشر: انتشارات خجسته
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب یورگن هابرماس نقد درحوزه عمومی

یورگن هابرماس نقد درحوزه عمومی

ناشر: نشر نى
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی زمان کارکنان مراقبت سلامت رویکرد های بهینه سازی فازی نوین

برنامه ریزی زمان کارکنان مراقبت سلامت رویکرد های بهینه سازی فازی نوین

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی

فرهنگ و تمدن اسلامی

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت: ۴,۸۰۰ تومان

کتاب تفسیر موضوعی نهج الباغه

تفسیر موضوعی نهج الباغه

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

کتاب آشنایی با انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با انقلاب اسلامی ایران

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت: ۴,۹۰۰ تومان

کتاب انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامد ها

انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامد ها

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم آیات برگزیده

تفسیر موضوعی قرآن کریم آیات برگزیده

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم

تفسیر موضوعی قرآن کریم

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان