منو های سمت راست

کتاب ها » عمومی و روانشناسی » عمومی و روانشناسی

کتاب مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب اصول نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی اماکن

اصول نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی اماکن

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب ستارگان و شگفتی های فضا

ستارگان و شگفتی های فضا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب اصول سنجش در آموزش و پرورش

اصول سنجش در آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب شیمی تربیت بدنی

شیمی تربیت بدنی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب زندگی دلخواه خود را بدست آورید

زندگی دلخواه خود را بدست آورید

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب من می توانم قلب شکسته شما را التیام بخشم

من می توانم قلب شکسته شما را التیام بخشم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب زندگی خود را در هفت روز تغییر دهید

زندگی خود را در هفت روز تغییر دهید

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب من می توانم شما را لاغر کنم

من می توانم شما را لاغر کنم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اعتماد به نفس سریع

اعتماد به نفس سریع

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب ترک سیگار

ترک سیگار

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب کنترل استرس

کنترل استرس

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب مهندسی تفکر

مهندسی تفکر

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۸۰۰ تومان