منو های سمت راست

کتاب ها » عمومی و روانشناسی » عمومی و روانشناسی

کتاب سه چیز که می تواند زندگی شما را تغییر دهد

سه چیز که می تواند زندگی شما را تغییر دهد

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب روایتی از زندگی نامه و زمانه آیت اله اکبر هاشمی رفسنجانی

روایتی از زندگی نامه و زمانه آیت اله اکبر هاشمی رفسنجانی

ناشر: انتشارات سایان
نویسنده:

قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب آمار توصیفی برای علوم اجتماعی

آمار توصیفی برای علوم اجتماعی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب مطالعات انتقادی ارتباطات

مطالعات انتقادی ارتباطات

ناشر: انتشارات خجسته
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب یورگن هابرماس نقد درحوزه عمومی

یورگن هابرماس نقد درحوزه عمومی

ناشر: نشر نى
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی زمان کارکنان مراقبت سلامت رویکرد های بهینه سازی فازی نوین

برنامه ریزی زمان کارکنان مراقبت سلامت رویکرد های بهینه سازی فازی نوین

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی

فرهنگ و تمدن اسلامی

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت : ۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۳۲۰ تومان

کتاب زمینه ها عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران رهیافت فرهنگی

زمینه ها عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران رهیافت فرهنگی

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تفسیر موضوعی نهج الباغه

تفسیر موضوعی نهج الباغه

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب آشنایی با انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با انقلاب اسلامی ایران

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت : ۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۴۱۰ تومان

کتاب انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامد ها

انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامد ها

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم آیات برگزیده

تفسیر موضوعی قرآن کریم آیات برگزیده

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم

تفسیر موضوعی قرآن کریم

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان