منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی، روانشناسی و جامعه شناسی » عمومی و روانشناسی » عمومی و روانشناسی

کتاب روش علم (بازخوانی اسلوب های اندیشه علمی از عصر روشنگری تا کنون)

روش علم (بازخوانی اسلوب های اندیشه علمی از عصر روشنگری تا کنون)

ناشر: انتشارات دنیای اقتصاد
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب فاز صفر سالمندان

فاز صفر سالمندان

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب شوهر آهو خانم

شوهر آهو خانم

ناشر: انتشارات نگاه
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب هرگز سازش نکنید؛طوری مذاکره کنید که انگار زندگیتان به آن بستگی دارد.

هرگز سازش نکنید؛طوری مذاکره کنید که انگار زندگیتان به آن بستگی دارد.

ناشر: نشر نوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب عادت مربی گری (کمتر بگویید،بیشتر بپرسید)

عادت مربی گری (کمتر بگویید،بیشتر بپرسید)

ناشر: نشر نوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب قدرت رهبری مثبت

قدرت رهبری مثبت

ناشر: انتشارات آرامیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب اصول آداب و معاشرت در کسب و کار

اصول آداب و معاشرت در کسب و کار

ناشر: انتشارات آرامیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب رهبری افراد موفق از رهبری چه می دانند

رهبری افراد موفق از رهبری چه می دانند

ناشر: انتشارات آرامیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب چگونه ذهنتان را مطابق میل خود کنترل کنید؟

چگونه ذهنتان را مطابق میل خود کنترل کنید؟

ناشر: انتشارات آوای نور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب روان شناسی توریستی

روان شناسی توریستی

ناشر: انتشارات تالار کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سایکوسایبرنتیک جدید

سایکوسایبرنتیک جدید

ناشر: مترجم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب ذهن های درهم تنیده

ذهن های درهم تنیده

ناشر: مترجم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب زبان بدن

زبان بدن

ناشر: نشر خلاق
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان