منو های سمت راست

کتاب ها » عمومی و روانشناسی » عمومی و روانشناسی

کتاب روش علم (بازخوانی اسلوب های اندیشه علمی از عصر روشنگری تا کنون)

روش علم (بازخوانی اسلوب های اندیشه علمی از عصر روشنگری تا کنون)

ناشر: انتشارات دنیای اقتصاد
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب فاز صفر سالمندان

فاز صفر سالمندان

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب شوهر آهو خانم

شوهر آهو خانم

ناشر: انتشارات نگاه
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب هرگز سازش نکنید؛طوری مذاکره کنید که انگار زندگیتان به آن بستگی دارد.

هرگز سازش نکنید؛طوری مذاکره کنید که انگار زندگیتان به آن بستگی دارد.

ناشر: نشر نوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب عادت مربی گری (کمتر بگویید،بیشتر بپرسید)

عادت مربی گری (کمتر بگویید،بیشتر بپرسید)

ناشر: نشر نوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب قدرت رهبری مثبت

قدرت رهبری مثبت

ناشر: انتشارات آرامیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب اصول آداب و معاشرت در کسب و کار

اصول آداب و معاشرت در کسب و کار

ناشر: انتشارات آرامیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب رهبری افراد موفق از رهبری چه می دانند

رهبری افراد موفق از رهبری چه می دانند

ناشر: انتشارات آرامیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب چگونه ذهنتان را مطابق میل خود کنترل کنید؟

چگونه ذهنتان را مطابق میل خود کنترل کنید؟

ناشر: انتشارات آوای نور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب روان شناسی توریستی

روان شناسی توریستی

ناشر: انتشارات تالار کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب زبان بدن

زبان بدن

ناشر: نشر خلاق
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اثر مرکب (دستورالعملی شگفت انگیز برای رسیدن به موفقیت در کار و زندگی)

اثر مرکب (دستورالعملی شگفت انگیز برای رسیدن به موفقیت در کار و زندگی)

ناشر: انتشارات شبگون
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۹۰۰ تومان

کتاب اثر مرکب(ایجاد تحولی شگفت انگیز در زندگی درآمد و موفقیت شما)

اثر مرکب(ایجاد تحولی شگفت انگیز در زندگی درآمد و موفقیت شما)

ناشر: انتشارات نسل نواندیش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۶۰۰ تومان