منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » پژوهش عملیاتی

کتاب اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی جلد اول

اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی جلد اول

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش درمدیریت

مبانی نظری و عملی پژوهش درمدیریت

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب کیفی پژوهشی جلد اول

کیفی پژوهشی جلد اول

ناشر: نشر فوژان
نویسنده:

قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب مروری جامع بر پژوهش عملیاتی

مروری جامع بر پژوهش عملیاتی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی

پژوهش عملیاتی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی پیشرفته

پژوهش عملیاتی پیشرفته

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی 1 (تحقیق در عملیات)

پژوهش عملیاتی 1 (تحقیق در عملیات)

ناشر: انتشارات متین فر
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی (علم مدیریت)

پژوهش عملیاتی (علم مدیریت)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان