منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » کاربرد کامپیوتر

کتاب شبکه های عصبی در SPSS

شبکه های عصبی در SPSS

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS) تحت Excel

توسعه سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS) تحت Excel

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان