منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » کاربرد کامپیوتر

کتاب کاربرد کامپیوتر در مدیریت

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قزوین)
نویسنده:

قیمت : ۸,۲۵۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۴۰۰ تومان

کتاب هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI

هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب شبکه های عصبی در SPSS

شبکه های عصبی در SPSS

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل های آماری با استفاده از SPSS

تحلیل های آماری با استفاده از SPSS

ناشر: مولف
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS) تحت Excel

توسعه سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS) تحت Excel

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان