منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » ریاضی

کتاب آمار برای مدیریت (جلد اول)

آمار برای مدیریت (جلد اول)

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب تحلیل آماری پیشرفته

تحلیل آماری پیشرفته

ناشر: نشر آرامش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل مسائل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

راهنمای حل مسائل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیلهای ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی (جلد اول)

تحلیلهای ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم)

ناشر: انتشارات شرح
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول - ویراست دوم)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول - ویراست دوم)

ناشر: انتشارات شرح
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان