منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » ریاضی

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل مسائل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

راهنمای حل مسائل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیلهای ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی (جلد اول)

تحلیلهای ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم)

ناشر: انتشارات شرح
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان