منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » ریاضی

کتاب چگونه مسائل ریاضی را حل کنیم

چگونه مسائل ریاضی را حل کنیم

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون های طبقه بندی شده ریاضی 2،حساب دیفرانسیل و انتگرال 1و2

آزمون های طبقه بندی شده ریاضی 2،حساب دیفرانسیل و انتگرال 1و2

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تابع ها و روندهای تناوبی

تابع ها و روندهای تناوبی

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال 2و1

حساب دیفرانسیل و انتگرال 2و1

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مسائل ریاضی 2و1

مسائل ریاضی 2و1

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با نظریه احتمال

آشنایی با نظریه احتمال

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب گنجینه ای از تئوری اعداد

گنجینه ای از تئوری اعداد

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب بخش درست عدد:{X}

بخش درست عدد:{X}

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تصاعدها و لگاریتم

تصاعدها و لگاریتم

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب سرگذشت ریاضیات

سرگذشت ریاضیات

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب دایره المعارف ریاضیات (جلد سوم ریاضیات معاصر)

دایره المعارف ریاضیات (جلد سوم ریاضیات معاصر)

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب دایره المعارف ریاضیات

دایره المعارف ریاضیات

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش ریاضی

آموزش ریاضی

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب حل معادله ها در مجموعه عددهای درست

حل معادله ها در مجموعه عددهای درست

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب 855 مسئله حسابان و حساب دیفرانسیل و انتگرال 2و1

855 مسئله حسابان و حساب دیفرانسیل و انتگرال 2و1

ناشر: نشر مهاجر
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل ریاضی مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

تشریح مسائل ریاضی مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

ناشر: انتشارات برآیند پویش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان