منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » ریاضی » محاسبات عددی

کتاب محاسبات عددی

محاسبات عددی

ناشر: انتشارات گام آخر
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب روش های محاسبات عددی برای مهندسان

روش های محاسبات عددی برای مهندسان

ناشر: انتشارات دانشگاه کاشان
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب راهنما و خودآموز کامل محاسبات عددی

راهنما و خودآموز کامل محاسبات عددی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات عددی با MATLAB

محاسبات عددی با MATLAB

ناشر: نشر هیمه
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب روش های محاسبات عددی (ویراست دوم)

روش های محاسبات عددی (ویراست دوم)

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب روش های محاسبات عددی

روش های محاسبات عددی

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب نخستین درس در محاسبات عددی

نخستین درس در محاسبات عددی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شهر ری
نویسنده:

قیمت : ۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۸۰۰ تومان

کتاب محاسبات عددى

محاسبات عددى

ناشر: انتشارات ساحل اندیشه تهران
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب روشهای محاسبات عددی

روشهای محاسبات عددی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب روش های محاسبات عددی (ویراست دوم)

روش های محاسبات عددی (ویراست دوم)

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب محاسبات عددی (ویرایش دوم)

محاسبات عددی (ویرایش دوم)

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب محاسبات عددی

محاسبات عددی

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب محاسبات عددی

محاسبات عددی

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل محاسبات عددی

راهنمای حل محاسبات عددی

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم

روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب محاسبات عددی

محاسبات عددی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان