منو های سمت راست

کتاب ها » ریاضی » تحقیق در عملیات

کتاب مبانی نظری تحقیق در عملیات

مبانی نظری تحقیق در عملیات

ناشر: انتشارات کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با تحقیق در عملیات - ویرایش هفتم

آشنایی با تحقیق در عملیات - ویرایش هفتم

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته - تصمیم گیری چند معیاره

تحقیق در عملیات پیشرفته - تصمیم گیری چند معیاره

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی خطی (ویرایش سوم)

برنامه ریزی خطی (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی خطی

برنامه ریزی خطی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۴۰۰ تومان

کتاب تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

ناشر: نشر علوم نوین
نویسنده:

قیمت: ۳۷,۰۰۰ تومان

کتاب مباحث نوین تحقیق در عملیات

مباحث نوین تحقیق در عملیات

ناشر: مولف
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

تحقیق در عملیات پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان