منو های سمت راست

کتاب ها » ریاضی » معادلات دیفرانسیل

کتاب طراحی کنترل کننده های خطی

طراحی کنترل کننده های خطی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مسائل امتحانی معادلات دیفرانسیل

مسائل امتحانی معادلات دیفرانسیل

ناشر: انتشارات تایماز
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای برمعادلات دیفرانسیل تصادفی وکاربردهای آن

مقدمه ای برمعادلات دیفرانسیل تصادفی وکاربردهای آن

ناشر: انتشارات هوشمند تدبیر
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ناشر: انتشارات حسین فرامرزی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل - جلد اول

معادلات دیفرانسیل - جلد اول

ناشر: انتشارات نصیر
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان