منو های سمت راست

کتاب ها » ریاضی » معادلات دیفرانسیل

کتاب طراحی کنترل کننده های خطی

طراحی کنترل کننده های خطی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مسائل امتحانی معادلات دیفرانسیل

مسائل امتحانی معادلات دیفرانسیل

ناشر: انتشارات تایماز
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای برمعادلات دیفرانسیل تصادفی وکاربردهای آن

مقدمه ای برمعادلات دیفرانسیل تصادفی وکاربردهای آن

ناشر: انتشارات هوشمند تدبیر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ناشر: انتشارات حسین فرامرزی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل - جلد اول

معادلات دیفرانسیل - جلد اول

ناشر: انتشارات نصیر
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردها

معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردها

ناشر: مرسل
نویسنده:

قیمت : ۶,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۵۸۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسۀ تحلیلی - جلد اول قسمت اول

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسۀ تحلیلی - جلد اول قسمت اول

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب حسابان توماس - حساب دیفرانسیل و انتگرال - جلد 2

حسابان توماس - حساب دیفرانسیل و انتگرال - جلد 2

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان