منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » ریاضی » ریاضی مهندسی

کتاب روش های اجزای محدود

روش های اجزای محدود جلد اول

ناشر: انتشارات ماه نویسان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۶,۸۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه

تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی

روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ریاضی برای آمار و علوم مهندسی

ریاضی برای آمار و علوم مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ریاصیات پیشرفته در مهندسی شیمی

ریاضیات پیشرفته در مهندسی شیمی

ناشر: علوم کاربردی
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب ریاضیات عالی مهندسی

ریاضیات عالی مهندسی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب روش های ریاضی در پدیده های انتقال

روش های ریاضی در پدیده های انتقال

ناشر: علوم کاربردی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد اول - ویرایش اول)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد اول - ویرایش اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم - ویرایش دوم)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم - ویرایش دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۷۷۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۴۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته

ریاضیات مهندسی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی (ویراست سوم)

ریاضیات مهندسی (ویراست سوم)

ناشر: آشینا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان