منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » مهندسی کامپیوتر

کتاب الفبای کامپیوتر

الفبای کامپیوتر

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش تضمینی نحوه کار با ARDUINO

آموزش تضمینی نحوه کار با ARDUINO

ناشر: انتشارات نبض دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش مدلسازی با AliasStudio

آموزش مدلسازی با AliasStudio

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب کاملترین مرجع کاربردی SIMULINK

کاملترین مرجع کاربردی SIMULINK

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل پردازنده های DSP

مرجع کامل پردازنده های DSP

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب کاربر نرم افزار اداری - جلد اول

کاربر نرم افزار اداری - جلد اول

ناشر: انتشارات راهی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب کاربر نرم افزار اداری - جلد دوم

کاربر نرم افزار اداری - جلد دوم

ناشر: انتشارات راهی
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب کاربر رایانه - جلد دوم

کاربر رایانه - جلد دوم

ناشر: انتشارات راهی
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب کاربر رایانه - جلد اول

کاربر رایانه - جلد اول

ناشر: انتشارات راهی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب شبکه های ماهواره ای (اصول و پروتکل ها)

شبکه های ماهواره ای (اصول و پروتکل ها)

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی VLSI دیجیتال

طراحی VLSI دیجیتال

ناشر: انتشارات شیخ بهایی
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۴۰۰ تومان