منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » مهندسی کامپیوتر

کتاب اصول طراحی مدارهای منطقی سیستم های کامپیوتری

اصول طراحی مدارهای منطقی سیستم های کامپیوتری

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب الفبای کامپیوتر

الفبای کامپیوتر

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی کاربردی بینایی ماشین در انروید باOPenCV3

برنامه نویسی کاربردی بینایی ماشین در انروید باOPenCV3

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب آموزش تضمینی نحوه کار با ARDUINO

آموزش تضمینی نحوه کار با ARDUINO

ناشر: انتشارات نبض دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب شناخت سخت افزار برنامه نویسی و انجام پروژه یا ARDUINO

شناخت سخت افزار برنامه نویسی و انجام پروژه با ARDUINO

ناشر: انتشارات نبض دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب آموزش مدلسازی با AliasStudio

آموزش مدلسازی با AliasStudio

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب کاملترین مرجع کاربردی SIMULINK

کاملترین مرجع کاربردی SIMULINK

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل پردازنده های DSP

مرجع کامل پردازنده های DSP

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سؤالات کاربر رایانه - به همراه مجموعه آزمون های عملی

مجموعه سؤالات کاربر رایانه - به همراه مجموعه آزمون های عملی

ناشر: انتشارات راهی
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات کاربر نرم افزار اداری - به همراه پروژه های عملی

مجموعه سوالات کاربر نرم افزار اداری - به همراه پروژه های عملی

ناشر: انتشارات راهی
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب کاربر نرم افزار اداری - جلد اول

کاربر نرم افزار اداری - جلد اول

ناشر: انتشارات راهی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب کاربر نرم افزار اداری - جلد دوم

کاربر نرم افزار اداری - جلد دوم

ناشر: انتشارات راهی
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب کاربر رایانه - جلد دوم

کاربر رایانه - جلد دوم

ناشر: انتشارات راهی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی سیستمهای گسسته - پیشامد

شبیه سازی سیستمهای گسسته - پیشامد

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب شبکه های خصوصی مجازی (رهیافتی تئوری و عملی)

شبکه های خصوصی مجازی (رهیافتی تئوری و عملی)

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان