منو های سمت راست

کتاب ها » ریاضی » آمار و احتمال

کتاب هندسه کاربردی

هندسه کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمال 1

آمار و احتمال 1

ناشر: انتشارات آترین
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب خلاصه درس و حل المسائل کنترل کیفیت آماری

خلاصه درس و حل المسائل کنترل کیفیت آماری

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمال

آمار و احتمال

ناشر: اثبات
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب روش های پیشرقته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری

روش های پیشرقته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان