منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » ریاضی » آمار و احتمال

کتاب آمار و روش تحقیق

آمار و روش تحقیق

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۱,۰۰۰ تومان

کتاب اینگوگرافیک

اینگوگرافیک

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب یادگیری ماشین

یادگیری ماشین

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر پایش پروفایل های خطی

درآمدی بر پایش پروفایل های خطی

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد آمار و طراحی آزمایش ها در رشته علوم و مهندسی

کاربرد آمار و طراحی آزمایش ها در رشته علوم و مهندسی

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۷,۷۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل های R(رویکرد حل مساله)

دستورالعمل های R(رویکرد حل مساله)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمال (مجموعه کامل آزمون های کارشناسی ارشد(70تا 96)

آمار و احتمال (مجموعه کامل آزمون های کارشناسی ارشد(70تا 96)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب آمار مقدماتی

آمار مقدماتی

ناشر: گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب ریاضی برای آمار و علوم مهندسی

ریاضی برای آمار و علوم مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آمار ناپارامتریک و روش پژوهش با کاربرد نرم افزار spp 20.0

آمار ناپارامتریک و روش پژوهش با کاربرد نرم افزار spp 20.0

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمالات دکتری(زیره ذره بین)

آمار و احتمالات دکتری(زیره ذره بین)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر فرآیند های تصادفی

مقدمه ای بر فرآیند های تصادفی

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب هندسه کاربردی

هندسه کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمال 1

آمار و احتمال 1

ناشر: انتشارات آترین
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب خلاصه درس و حل المسائل کنترل کیفیت آماری

خلاصه درس و حل المسائل کنترل کیفیت آماری

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان