منو های سمت راست

کتاب ها » ریاضی » آمار و احتمال

کتاب آمار و احتمال (مجموعه کامل آزمون های کارشناسی ارشد(70تا 96)

آمار و احتمال (مجموعه کامل آزمون های کارشناسی ارشد(70تا 96)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب آمار مقدماتی

آمار مقدماتی

ناشر: گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب ریاضی برای آمار و علوم مهندسی

ریاضی برای آمار و علوم مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آمار ناپارامتریک و روش پژوهش با کاربرد نرم افزار spp 20.0

آمار ناپارامتریک و روش پژوهش با کاربرد نرم افزار spp 20.0

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمالات دکتری(زیره ذره بین)

آمار و احتمالات دکتری(زیره ذره بین)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر فرآیند های تصادفی

مقدمه ای بر فرآیند های تصادفی

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب هندسه کاربردی

هندسه کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمال 1

آمار و احتمال 1

ناشر: انتشارات آترین
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب خلاصه درس و حل المسائل کنترل کیفیت آماری

خلاصه درس و حل المسائل کنترل کیفیت آماری

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مسئله هایی در آمارو احتمال

مسئله هایی در آمارو احتمال

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب آمار و احتمال

آمار و احتمال

ناشر: اثبات
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب مبانی احتمالات و آمار مهندسی (جلد دوم)

مبانی احتمالات و آمار مهندسی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی احتمالات و آمار و مهندسی (جلد اول)

مبانی احتمالات و آمار و مهندسی (جلد اول)

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمال (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری)

آمار و احتمال (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری)

ناشر: اثبات
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان