منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی صنایع » مهندسی صنایع

کتاب سیستم های هیدرولیکی ماشین آلات سنگین

سیستم های هیدرولیکی ماشین آلات سنگین

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب سه هزار و شصت روش ساخت مواد نانو و فراورده های صنایع شیمیایی

سه هزار و شصت روش ساخت مواد نانو و فراورده های صنایع شیمیایی

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۷۰۰ تومان

کتاب مدلسازی عددی سطوح آزاد(شبیه سازی جریانهای دوفازی) جلد 2

مدلسازی عددی سطوح آزاد(شبیه سازی جریانهای دوفازی) جلد 2

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب انقلاب صنعتی چهارم

انقلاب صنعتی چهارم

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب کاربرد گوگل و کتابخانه دیجیتال در مهندسی صنایع

کاربرد گوگل و کتابخانه دیجیتال در مهندسی صنایع

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب اصول و روش های اندازه گیری دما در صنعت

اصول و روش های اندازه گیری دما در صنعت

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کتاب آماده سازی سطح برای رنگ آمیزی صنعتی

آماده سازی سطح برای رنگ آمیزی صنعتی

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی

آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی

ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۹۷۰ تومان

کتاب تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیاره

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب تحلیل پوششی داده ها (ویراست دوم)

تحلیل پوششی داده ها (ویراست دوم)

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب تصمیم گیری چند معیاره فازی

تصمیم گیری چند معیاره فازی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

تصمیم گیری های چند معیاره

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب کنترل صنعتی (ویرایش جدید)

کنترل صنعتی (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب اصول و اجزاء : کنترل صنعتی

اصول و اجزاء : کنترل صنعتی

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آمیزه کاری در صنایع پلیمری

آمیزه کاری در صنایع پلیمری

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱,۷۵۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۵۷۵ تومان

کتاب شبکه های عصبی در SPSS

شبکه های عصبی در SPSS

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان