منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی صنایع » شبیه سازی

کتاب مجموعه ابزارهای شبیه سازی سیستم های سرمازا CoolPack

مجموعه ابزارهای شبیه سازی سیستم های سرمازا CoolPack

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی

شبیه سازی

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی سیستمهای گسسته - پیشامد

شبیه سازی سیستمهای گسسته - پیشامد

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش شبیه سازی عملیات با 13.5 Arena

آموزش شبیه سازی عملیات با 13.5 Arena

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان