منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی صنایع » شبیه سازی

کتاب شبیه سازی مسائل مهندسی با استفاده از نرم افزار GAMBIT و FLUENT-15

شبیه سازی مسائل مهندسی با استفاده از نرم افزار GAMBIT و FLUENT-15

ناشر: انتشارات دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدلسازی عددی سطوح آزاد(شبیه سازی جریانهای دوفازی) جلد 1

مدلسازی عددی سطوح آزاد(شبیه سازی جریانهای دوفازی) جلد 1

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی سیستم های پویا با نرم افزار Vensim

شبیه سازی سیستم های پویا با نرم افزار Vensim

ناشر: انتشارات فرایاز
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب روش های مونت کارلو در ترابرد ذرات

روش های مونت کارلو در ترابرد ذرات

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۴۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی و کنترل پیشرفته کوادروتور بدون سر نشین

شبیه سازی و کنترل پیشرفته کوادروتور بدون سر نشین

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی سیستم های انرژی با TRNSYS

شبیه سازی سیستم های انرژی با TRNSYS

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۲,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی کاربری OPNETبرای شبیه سازی شبکه های کامپیوتر

راهنمای کاربردی کاربری OPNETبرای شبیه سازی شبکه های کامپیوتر

ناشر: انتشارات فن آوری نوین
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب معرفی مدل های شبیه سازی عامل بنیان

معرفی مدل های شبیه سازی عامل بنیان

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۲,۰۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی ادوات نوری با نرم افزار لومریکال FDTD Solutions

شبیه سازی ادوات نوری با نرم افزار لومریکال FDTD Solutions

ناشر: انتشارات مهرجرد
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی در مهندسی عمران با نرم افزارAbaqus

شبیه سازی در مهندسی عمران با نرم افزارAbaqus

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۷۵۰ تومان

کتاب مجموعه ابزارهای شبیه سازی سیستم های سرمازا CoolPack

مجموعه ابزارهای شبیه سازی سیستم های سرمازا CoolPack

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مواد پلاستیک (جلد اول)

مواد پلاستیک (جلد اول)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی

شبیه سازی

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی سیستمهای گسسته - پیشامد

شبیه سازی سیستمهای گسسته - پیشامد

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش شبیه سازی عملیات با 13.5 Arena

آموزش شبیه سازی عملیات با 13.5 Arena

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان