منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی صنایع » کنترل پروژه

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های تأمین تجهیزات با primavera R16.1

برنامه ریزی و کنترل پروژه های تأمین تجهیزات با primavera R16.1

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تحت شرایط کاری پروژه‌های ایران

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تحت شرایط کاری پروژه‌های ایران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب اصول مدیریت ساخت و تجهیز کارگاه

اصول مدیریت ساخت و تجهیز کارگاه

ناشر: انتشارات راهگشا
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب کاربرد راهنمای گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK در کارهای اجرایی

کاربرد راهنمای گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK در کارهای اجرایی

ناشر: نشر مقدس
نویسنده:

قیمت : ۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۳۱۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه (با رویکرد مدیریت پیمان)

برنامه ریزی و کنترل پروژه (با رویکرد مدیریت پیمان)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب راهنمای آزمون PMP و استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

راهنمای آزمون PMP و استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۱,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project

برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera 6

راهنمای جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera 6

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

ناشر: نشر زمان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای پیاده سازی سریع گستره دانش مدیریت پروژه

راهنمای پیاده سازی سریع گستره دانش مدیریت پروژه

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه

ناشر: ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

ناشر: انتشارات کوهسار
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب تئوری شبکه

تئوری شبکه

ناشر: نشر زمان
نویسنده:

قیمت : ۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (ویرایش پنجم - 2013)

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (ویرایش پنجم - 2013)

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان