منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی صنایع » کنترل پروژه

کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تحت شرایط کاری پروژه‌های ایران

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تحت شرایط کاری پروژه‌های ایران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب اصول مدیریت ساخت و تجهیز کارگاه

اصول مدیریت ساخت و تجهیز کارگاه

ناشر: انتشارات راهگشا
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه (با رویکرد مدیریت پیمان)

برنامه ریزی و کنترل پروژه (با رویکرد مدیریت پیمان)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای آزمون PMP و استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

راهنمای آزمون PMP و استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

ناشر: نشر زمان
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه

ناشر: ارکان دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری شبکه

تئوری شبکه

ناشر: نشر زمان
نویسنده:

قیمت: ۲,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای دانش مدیریت پروژه PMBOK نسخه 4

راهنمای دانش مدیریت پروژه PMBOK نسخه 4

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۵,۸۵۰ تومان