منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی صنایع » اندازه گیری دقیق

کتاب سیستمهای اندازه گیری و طراحی فرمان های کنترل

سیستمهای اندازه گیری و طراحی فرمان های کنترل

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب ابزارهای اندازه گیری دقیق (بازرسی مکانیکی)

ابزارهای اندازه گیری دقیق (بازرسی مکانیکی)

ناشر: انتشارات سپاهان
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان