منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی صنایع » اندازه گیری دقیق

کتاب سیستمهای اندازه گیری و طراحی فرمان های کنترل

سیستمهای اندازه گیری و طراحی فرمان های کنترل

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب سیستمهای اندازه گیری دقیق

سیستمهای اندازه گیری دقیق

ناشر: نشر طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب مرجع کامل راهنمای عملی ابزارهای برشی مدرن (دوره 3 جلدی)

مرجع کامل راهنمای عملی ابزارهای برشی مدرن (دوره 3 جلدی)

ناشر: نشر طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب ابزارهای اندازه گیری دقیق (بازرسی مکانیکی)

ابزارهای اندازه گیری دقیق (بازرسی مکانیکی)

ناشر: انتشارات سپاهان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون

اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان