منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی صنایع » تحقیق در عملیات

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

تحقیق در عملیات پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان