منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی صنایع » تحقیق در عملیات

کتاب برنامه ریزی خطی (ویرایش سوم)

برنامه ریزی خطی (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی پیشرفته

پژوهش عملیاتی پیشرفته

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

ناشر: نشر علوم نوین
نویسنده:

قیمت: ۳۷,۰۰۰ تومان

کتاب مباحث نوین تحقیق در عملیات

مباحث نوین تحقیق در عملیات

ناشر: مولف
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب تحقیق در عملیات 2 (ویرایش جدید)

تحقیق در عملیات 2 (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی)

تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی 1 (تحقیق در عملیات)

پژوهش عملیاتی 1 (تحقیق در عملیات)

ناشر: انتشارات متین فر
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

تحقیق در عملیات پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان