منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سری عمران

کتاب آزمون کارشناسی ارشد پی سازی سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری پی سازی سری عمران

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۸۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۵,۶۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد تحلیل سازه ها سری عمران (جلد دوم)

آزمون کارشناسی ارشد تحلیل سازه ها سری عمران (جلد دوم)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۷۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۱,۱۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد تحلیل سازه ها سری عمران (جلد اول)

آزمون کارشناسی ارشد تحلیل سازه ها سری عمران (جلد اول)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۳,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد هیدرولیک سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد هیدرولیک سری عمران

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۶۰۰ تومان

کتاب آزمون های کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی عمران

آزمون های کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی عمران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب تحلیل سازه ها - مسائل آزمون های کارشناسی ارشد

تحلیل سازه ها - مسائل آزمون های کارشناسی ارشد

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب 1000 تست تحلیل سازه ها

1000 تست تحلیل سازه ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه پاسخ های تشریحی 15 سال کنکور کارشناسی ارشد سراسری عمران

مجموعه پاسخ های تشریحی 18سال کنکور کارشناسی ارشد سراسری عمران

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی عمران

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی عمران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد مقاومت مصالح سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد مقاومت مصالح سری عمران

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۷۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۱,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد روسازی راه سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد روسازی راه سری عمران

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۱۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک سری عمران

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۸۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۵,۶۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد سازه های فولادی سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد سازه های فولادی سری عمران همراه با LRFD

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۶۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۹,۴۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد راهسازی سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد راهسازی سری عمران

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۱۰۰ تومان