منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سری عمران

کتاب ریاضیات عمومی 2

ریاضیات عمومی 2

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات (آزمون کارشناسی ارشد )

مکانیک سیالات (آزمون کارشناسی ارشد )

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۱۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۵,۲۰۰ تومان

کتاب بته آموزشی جامع ارشد

بسته آموزشی جامع ارشد

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۲۴۵,۶۰۰ تومان

کتاب گرامر زبان عمومی در 50 روز(کارشناسی ارشد و دکتری)

گرامر زبان عمومی در 50 روز(کارشناسی ارشد و دکتری)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۶۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۱,۲۰۰ تومان

کتاب واژگان زبان عمومی در 100روز (کارشناسی ارشد و دکتری)

واژگان زبان عمومی در 100روز (کارشناسی ارشد و دکتری)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۹۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۸,۲۰۰ تومان

کتاب نرم افزار sap (طراحی سازه های صنعتی) جلد اول

نرم افزارSAP زیر ذره بین(طراحی سازه های صنعتی) جلد اول

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۱۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۴,۲۰۰ تومان

کتاب نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی (قوه قضائیه و دادگستری)

نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی (قوه قضائیه و دادگستری)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۱۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۵,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی ساختمان های بتنی با نرم افزار ETABS 2015

طراحی ساختمان های بتنی با نرم افزار ETABS 2015 زیر ذره بین جلد اول

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۱۸۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی وطراحی فرودگاه

برنامه ریزی وطراحی فرودگاه

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب نرم افزار ETABS 2015 زیر ذره بین - طراحی ساختمان های فولادی

نرم افزار ETABS 2015 زیر ذره بین - طراحی ساختمان های فولادی جلد اول

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۱۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۹,۵۰۰ تومان

کتاب کلید واژه های آزمون نظارت (عمران)

کلید واژه های آزمون نظارت (عمران)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۲۰۰ تومان

کتاب کلید واژه های آزمون محاسبات (عمران)

کلید واژه های آزمون محاسبات (عمران)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب کلید واژه های آزمون اجرا (عمران)

کلید واژه های آزمون اجرا (عمران)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۲۰۰ تومان