منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک » استاتیک

کتاب تشریح کامل مسایل استاتیک ویرایش هفتم

تشریح کامل مسایل استاتیک ویرایش هفتم

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۵۰۰ تومان

کتاب استاتیک

استاتیک

ناشر: انتشارات نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک مهندسی استاتیک

مکانیک مهندسی استاتیک

ناشر: متفکران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب ایستایی 1

ایستایی 1

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:

قیمت: ۴,۲۰۰ تومان

کتاب استاتیک و مقاومت مصالح (ویرایش جدید)

استاتیک و مقاومت مصالح (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۷,۴۰۰ تومان

کتاب آموزش استاتیک - به زبان ساده و گام به گام

آموزش استاتیک - به زبان ساده و گام به گام

ناشر: انتشارات کاوش پرداز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب رهیافت حل مسأله در استاتیک

رهیافت حل مسأله در استاتیک

ناشر: الماس دانش
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر استاتیک

مقدمه ای بر استاتیک

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۳,۱۰۰ تومان

کتاب ایستایی

ایستایی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب ایستایی معماری

ایستایی معماری

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل مسائل ایستائی

تجزیه و تحلیل مسائل ایستائی

ناشر: آزاده
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان