منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی مکانیک » استاتیک

کتاب استاتیک

استاتیک

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسایل استاتیک ویرایش هفتم

تشریح کامل مسایل استاتیک ویرایش هفتم

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۵۵۰ تومان

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل استاتیک (ویراست هفتم)

تحلیل و تشریح کامل مسائل استاتیک (ویراست هفتم)

ناشر: امید انقلاب (نشر و پخش علوم پویا)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب استاتیک

استاتیک

ناشر: انتشارات نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب مکانیک مهندسی استاتیک

مکانیک مهندسی استاتیک

ناشر: متفکران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب ایستایی 1

ایستایی 1

ناشر: فاطمی
نویسنده:

قیمت : ۴,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۷۸۰ تومان

کتاب استاتیک و مقاومت مصالح (ویرایش جدید)

استاتیک و مقاومت مصالح (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۷,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۶۶۰ تومان

کتاب آموزش استاتیک - به زبان ساده و گام به گام

آموزش استاتیک - به زبان ساده و گام به گام

ناشر: انتشارات کاوش پرداز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب رهیافت حل مسأله در استاتیک

رهیافت حل مسأله در استاتیک

ناشر: الماس دانش
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسایل استاتیک مریام - سیستم SI

تشریح کامل مسایل استاتیک مریام - سیستم SI

ناشر: آزاده
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر استاتیک

مقدمه ای بر استاتیک

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۳,۱۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۹۰ تومان

کتاب ایستایی

ایستایی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ایستایی معماری

ایستایی معماری

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل مسائل ایستائی

تجزیه و تحلیل مسائل ایستائی

ناشر: آزاده
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان