منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک » مهندسی مکانیک

کتاب آموزش کاربردی نرم افزار CATIA(جلد سوم: ورقکاری,تعریف پارامترها و روابط)

آموزش کاربردی نرم افزار CATIA(جلد سوم: ورقکاری,تعریف پارامترها و روابط)

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب مکانیک محیط های پیوسته

مکانیک محیط های پیوسته

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تعمیرموتوروگیربکس اتومبیل های سواری بنزینی

تعمیرموتوروگیربکس اتومبیل های سواری بنزینی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های نیوماتیک وهیدرولیک و اصول طراحی مدارات صنعتی

سیستم های نیوماتیک وهیدرولیک و اصول طراحی مدارات صنعتی

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب تاسیسات برقی ومکانیکی ساختمان های بلند

تاسیسات برقی ومکانیکی ساختمان های بلند

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی فیزیک جلد اول مکانیک

مبانی فیزیک جلد اول مکانیک

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب آشنایی با مکانیک جلد اول

آشنایی با مکانیک جلد اول

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب آشنایی با مکانیک جلد دوم

آشنایی با مکانیک جلد دوم

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل آشنایی با مکانیک

تحلیل و تشریح کامل مسائل آشنایی با مکانیک

ناشر: انتشارات علوم پویا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مهندسی تولید نفت به کمک رایانه

مهندسی تولید نفت به کمک رایانه

ناشر: آلای اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب فهرست بهای تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1395

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1395

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مکانیک آماری به روش ساده

مکانیک آماری به روش ساده

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب طراحی فیکسچر های کنترل مبتنی برتلرانسهای هندسی

طراحی فیکسچر های کنترل مبتنی برتلرانسهای هندسی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی وتحلیل مکانیزم ها و سیستم های مکانیکی با Adams View/Car

طراحی وتحلیل مکانیزم ها و سیستم های مکانیکی با Adams View/Car

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب نیرو در حرکت اجسام صلب

نیرو در حرکت اجسام صلب

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان