منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک » مهندسی مکانیک

کتاب مکانیک محیط های پیوسته

مکانیک محیط های پیوسته

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مبانی فیزیک جلد اول مکانیک

مبانی فیزیک جلد اول مکانیک

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با مکانیک جلد اول

آشنایی با مکانیک جلد اول

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با مکانیک جلد دوم

آشنایی با مکانیک جلد دوم

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب فهرست بهای تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1395

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1395

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک آماری به روش ساده

مکانیک آماری به روش ساده

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان