منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی متالوژی

کتاب عملیات فلز مذاب چدن نشکن

عملیات فلز مذاب چدن نشکن

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۶,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب فوم های فلزی نوین مبتنی بر روش های حالت جامد و متالوژی پودر

فوم های فلزی نوین مبتنی بر روش های حالت جامد و متالوژی پودر

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب کارخانه های فلوتاسیون مس

کارخانه های فلوتاسیون مس

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی واحدهای لیچینگ مس

طراحی واحدهای لیچینگ مس

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب کارخانه های اسیدسولفوریک (طراحی و عملیاتت واحد)

کارخانه های اسیدسولفوریک (طراحی و عملیاتت واحد)

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد

مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب نفوذ در جامدات (چاپ دوم)

نفوذ در جامدات (چاپ دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب سوپر آلیاژها (آلیاژسازی و عملکرد)

سوپر آلیاژها (آلیاژسازی و عملکرد)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب اصول متالورژی فیزیکی

اصول متالورژی فیزیکی

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب استحاله های فازی در فلزات و آلیاژها

استحاله های فازی در فلزات و آلیاژها

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب چرخنده تراشی مفاهیم وابزارها

چرخنده تراشی مفاهیم وابزارها

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب آلیاژهای صنعتی

آلیاژهای صنعتی

ناشر: انتشارات همپا
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب پوشش های پیشرفته در مهندسی سطح

پوشش های پیشرفته در مهندسی سطح

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب مهندسی سطح

مهندسی سطح

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۸۵۰ تومان

کتاب متالوژی فلزات غیرآهنی

متالوژی فلزات غیرآهنی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب فولادهای دوفازی

فولادهای دوفازی

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان