منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی متالوژی

کتاب سوپر آلیاژها (آلیاژسازی و عملکرد)

سوپر آلیاژها (آلیاژسازی و عملکرد)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب استحاله های فازی در فلزات و آلیاژها

استحاله های فازی در فلزات و آلیاژها

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب چرخنده تراشی مفاهیم وابزارها

چرخنده تراشی مفاهیم وابزارها

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۹,۵۰۰ تومان

کتاب آلیاژهای صنعتی

آلیاژهای صنعتی

ناشر: انتشارات همپا
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب پوشش های پیشرفته در مهندسی سطح

پوشش های پیشرفته در مهندسی سطح

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی سطح

مهندسی سطح

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۵۰۰ تومان

کتاب متالوژی فلزات غیرآهنی

متالوژی فلزات غیرآهنی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فولادهای دوفازی

فولادهای دوفازی

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب آنالیز ارتعاشات

آنالیز ارتعاشات

ناشر: انتشارات آترا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب ماشین ابزار تولیدی

ماشین ابزار تولیدی

ناشر: آشینا
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب ماشین های ابزار

ماشین های ابزار

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

طراحی و برنامه نویسی CNC در نرم افزار NX8

ناشر: انتشارات آترا
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع ابزار دقیق - ویرایش چهارم

کتاب جامع ابزار دقیق - ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات جهان جام جم
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۵۰۰ تومان

کتاب فلزات استراتژیک

فلزات استراتژیک

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان