منو های سمت راست

کتاب ها » مکانیک خودرو

کتاب آموزش اتو مکانیک به زبان ساده

آموزش اتو مکانیک به زبان ساده

ناشر: فن برتر رویای
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک کامل اتومبیل به زبان ساده

مکانیک کامل اتومبیل به زبان ساده

ناشر: انتشارات پیام فن
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی مکانیک خودرو

تکنولوژی مکانیک خودرو

ناشر: انتشارات پارتیان
نویسنده:

قیمت: ۳۶,۵۰۰ تومان

کتاب مواد مناسب برای موتوردیزل

مواد مناسب برای موتوردیزل

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت: ۳,۸۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی سیستم سوخت رسانی خودرو

تکنولوژی سیستم سوخت رسانی خودرو

ناشر: انتشارات ساد
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی انتقال قدرت

تکنولوژی انتقال قدرت

ناشر: انتشارات کارنو
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی مولد قدرت

تکنولوژی مولد قدرت

ناشر: انتشارات کارنو
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مهندسی موتورهای احتراق داخلی

مبانی مهندسی موتورهای احتراق داخلی

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان