منو های سمت راست

کتاب ها » مکانیک خودرو

کتاب موتورهای دیزل

موتورهای دیزل

ناشر: انتشارات کارنو
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب آموزش اتو مکانیک به زبان ساده

آموزش اتو مکانیک به زبان ساده

ناشر: فن برتر رویای
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب مهندسی تکنولوژی خودرو (الکترونیک خودرو)

مهندسی تکنولوژی خودرو (الکترونیک خودرو)

ناشر: انتشارات نما
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مکانیک کامل اتومبیل به زبان ساده

مکانیک کامل اتومبیل به زبان ساده

ناشر: انتشارات پیام فن
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی مکانیک خودرو

تکنولوژی مکانیک خودرو

ناشر: انتشارات پارتیان
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی و سیستم های پیشرفته در ترمز خودرو

راهنمای کاربردی و سیستم های پیشرفته در ترمز خودرو

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب هندلینگ و سیستم های تعلیق خودرو

هندلینگ و سیستم های تعلیق خودرو

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب مواد مناسب برای موتوردیزل

مواد مناسب برای موتوردیزل

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان

کتاب انتقال قدرت پیشرفته (گیربکس های اتومات) - مجلد دوم

انتقال قدرت پیشرفته (گیربکس های اتومات) - مجلد دوم

ناشر: انتشارات علوی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی گیربکس های اتوماتیک

اصول و مبانی گیربکس های اتوماتیک

ناشر: انتشارات فرهمند
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب انتقال قدرت پیشرفته (گیربکس های اتومات) - مجلد اول

انتقال قدرت پیشرفته (گیربکس های اتومات) - مجلد اول

ناشر: انتشارات علوی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی انتقال قدرت

تکنولوژی انتقال قدرت

ناشر: انتشارات ساد
نویسنده:

قیمت : ۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۳۱۰ تومان

کتاب تکنولوژی سیستم سوخت رسانی خودرو

تکنولوژی سیستم سوخت رسانی خودرو

ناشر: انتشارات ساد
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب تکنولوژی انتقال قدرت

تکنولوژی انتقال قدرت

ناشر: انتشارات کارنو
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی مولد قدرت

تکنولوژی مولد قدرت

ناشر: انتشارات کارنو
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان