منو های سمت راست

کتاب ها » فیزیک

کتاب فیزیک عمومی1

فیزیک عمومی1

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر فیزیک نیمه هادی ها

مقدمه ای بر فیزیک نیمه هادی ها

ناشر: انتشارات مهرجرد
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فیزیک نوین

فیزیک نوین

ناشر: انتشارات جاودان خرد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۹,۰۰۰ تومان

کتاب مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلداول

مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلداول

ناشر: انتشارات دانش پژوهان برین
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب فیزیک پلاسما و گداخت

فیزیک پلاسما و گداخت

ناشر: کانون نشرعلوم
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب رله گذاری حفاظتی (نظریه و کاربرد)

رله گذاری حفاظتی (نظریه و کاربرد)

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۹,۵۰۰ تومان

کتاب فیزیک برای رشته های فنی

فیزیک برای رشته های فنی

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان