منو های سمت راست

کتاب ها » فیزیک

کتاب فیزیک مالی

فیزیک مالی

ناشر: نشر نی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل ادوات الکترونیک حالت جامد(فیزیک الکترونیک)

تشریح مسائل ادوات الکترونیک حالت جامد(فیزیک الکترونیک)

ناشر: نشر دانش پرور
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب فیزیک عمومی1

فیزیک عمومی1

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر فیزیک نیمه هادی ها

مقدمه ای بر فیزیک نیمه هادی ها

ناشر: انتشارات مهرجرد
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب فیزیک نوین

فیزیک نوین

ناشر: انتشارات جاودان خرد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۱۰۰ تومان

کتاب مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلداول

مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلداول

ناشر: انتشارات دانش پژوهان برین
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلد دوم

مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلد دوم

ناشر: انتشارات دانش پژوهان برین
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب فیزیک پلاسما و گداخت

فیزیک پلاسما و گداخت

ناشر: کانون نشرعلوم
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک 1 ویراست دهم

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک 1 ویراست دهم

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب رله گذاری حفاظتی (نظریه و کاربرد)

رله گذاری حفاظتی (نظریه و کاربرد)

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۵۵۰ تومان

کتاب فیزیک برای رشته های فنی

فیزیک برای رشته های فنی

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب فیزیک و کاربرد های آن در علوم تندرستی

فیزیک و کاربرد های آن در علوم تندرستی

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب اصول فیزیک - جلد دوم ویرایش نهم

اصول فیزیک - جلد دوم ویرایش نهم

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان