منو های سمت راست

کتاب ها » جوشکاری

کتاب drilling data handbook

drilling data handbook

ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب گازهای محافظ برای جوشکاری و برشکاری

گازهای محافظ برای جوشکاری و برشکاری

ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران نشریه شماره 228

آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران نشریه شماره 228

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

تکنولوژی جوشکاری

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی فرآیندهای جوشکاری

تکنولوژی فرآیندهای جوشکاری

ناشر: انتشارات علوم معروف
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری قوس الکتریکی

تکنولوژی جوشکاری قوس الکتریکی

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع جوشکاری

کتاب جامع جوشکاری

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب دانش حرفه ای جوشکاران (ویرایش سوم)

دانش حرفه ای جوشکاران (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی زیر حفاظت گاز (MAG (GMAW

فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی زیر حفاظت گاز (MAG (GMAW

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت: ۱,۸۰۰ تومان

کتاب بازرسی فنی جوش

بازرسی فنی جوش

ناشر: انتشارات پندار پارس
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب کارگاه جوشکاری برق

کارگاه جوشکاری برق

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت: ۳,۸۰۰ تومان