منو های سمت راست

کتاب ها » جوشکاری

کتاب پرتونگاری صنعتی

پرتونگاری صنعتی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کنترل اعوجاج در جوشکاری

کنترل اعوجاج در جوشکاری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی ارزش در صنعت جوشکاری و لحیم کاری

مهندسی ارزش در صنعت جوشکاری و لحیم کاری

ناشر: انتشارات جهان جام جم
نویسنده:

قیمت : ۷,۹۵۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۱۵۵ تومان

کتاب جوشکاری ذوبی و تحلیل حرارتی

جوشکاری ذوبی و تحلیل حرارتی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب drilling data handbook

drilling data handbook

ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب خوردگی اتصالات جوشکاری شده

خوردگی اتصالات جوشکاری شده

ناشر: جهان جام جم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۵۰ تومان

کتاب گازهای محافظ برای جوشکاری و برشکاری

گازهای محافظ برای جوشکاری و برشکاری

ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران نشریه شماره 228

آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران نشریه شماره 228

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

تکنولوژی جوشکاری

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی فرآیندهای جوشکاری

تکنولوژی فرآیندهای جوشکاری

ناشر: انتشارات علوم معروف
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری قوس الکتریکی

تکنولوژی جوشکاری قوس الکتریکی

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع جوشکاری

کتاب جامع جوشکاری

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب دانش حرفه ای جوشکاران (ویرایش سوم)

دانش حرفه ای جوشکاران (ویرایش چهارم)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۳۰۰ تومان

کتاب فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی زیر حفاظت گاز (MAG (GMAW

فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی زیر حفاظت گاز (MAG (GMAW

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت : ۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۶۲۰ تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری (جلد دوم - متالوژی)

تکنولوژی جوشکاری (جلد دوم - متالوژی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان