منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » مهندسی شیمی

کتاب عملیات واحد جلد دوم

عملیات واحد جلد دوم

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب عملیات واحد جلد اول

عملیات واحد جلد اول

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها

مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی پلاستیک

مهندسی پلاستیک

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی

رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب ریاصیات پیشرفته در مهندسی شیمی

ریاصیات پیشرفته در مهندسی شیمی

ناشر: انتشارات علوم کاربردی
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب آنالیز و شناسایی کیفی و کی پلیمرها

آنالیز و شناسایی کیفی و کی پلیمرها

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب روش های پلیمریزاسیون جلد سوم

روش های پلیمریزاسیون جلد سوم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی فلزی عناصر واسطه

شیمی آلی فلزی عناصر واسطه

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی شیمی فیزیک مواد کانی غیرفلزی (سرامیک، موادنسوز، شیشه، گچ، آهک)

مبانی شیمی فیزیک مواد کانی غیرفلزی (سرامیک، موادنسوز، شیشه، گچ، آهک)

ناشر: انتشارات جاودان خرد
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب شیمی معدنی - 1

شیمی معدنی - 1

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مبادله کن های گرما (مبدل های حرارتی)

مقدمه ای بر مبادله کن های گرما (مبدل های حرارتی)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب رزونانس مغناطیسی هسته در شیمی

رزونانس مغناطیسی هسته در شیمی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر سنتز آلی نوین

مقدمه ای بر سنتز آلی نوین

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین

مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل کنترل فرآیندها

تشریح کامل مسائل کنترل فرآیندها

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان