منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » مهندسی شیمی

کتاب مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها

مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی پلاستیک

مهندسی پلاستیک

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی

رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب ریاصیات پیشرفته در مهندسی شیمی

ریاصیات پیشرفته در مهندسی شیمی

ناشر: انتشارات علوم کاربردی
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب آنالیز و شناسایی کیفی و کی پلیمرها

آنالیز و شناسایی کیفی و کی پلیمرها

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۵۰۰ تومان

کتاب روش های پلیمریزاسیون جلد سوم

روش های پلیمریزاسیون جلد سوم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی

کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی معدنی - 1

شیمی معدنی - 1

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مبادله کن های گرما (مبدل های حرارتی)

مقدمه ای بر مبادله کن های گرما (مبدل های حرارتی)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب رزونانس مغناطیسی هسته در شیمی

رزونانس مغناطیسی هسته در شیمی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین

مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان