منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » اقتصاد و بورس

کتاب تحلیل و امکان سنجی طرح های اقتصادی باCOMFAR

تحلیل و امکان سنجی طرح های اقتصادی باCOMFAR

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد پول وبانکداری

اقتصاد پول وبانکداری

ناشر: انتشارات نشرنی
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب پول ارزوبانکداری

پول ارزوبانکداری

ناشر: انتشارات نورعلم
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی

ناشر: انتشارات هستان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد خرد - جلد دوم

اقتصاد خرد - جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل اقتصاد - کلان 1 و کلان 2

حل مسائل اقتصاد - کلان 1 و کلان 2

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد فرهنگ در اروپا

اقتصاد فرهنگ در اروپا

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب ارزیابی طرح های صنعتی (مطالعات فنی - اقتصادی - مالی)

ارزیابی طرح های صنعتی (مطالعات فنی - اقتصادی - مالی)

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد EViews 8 در اقتصاد سنجی

کاربرد EViews 8 در اقتصاد سنجی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد کلان پیشرفته

اقتصاد کلان پیشرفته

ناشر: اقتصاد فردا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان