منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » اقتصاد » اقتصاد و بورس

کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار

سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار

ناشر: انتشارات دانش پژوهان برین
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

چگونه سرمایه گذار آگاه باشیم(سوالات متداول برای سرمایه گذاران نوپا)A

ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
نویسنده:

قیمت : ۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰۰ تومان

نگاهی نو به جهانی شدنA

ناشر: نشر چشمه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

نگاهی نو به جهانی شدنA

ناشر: نشر چشمه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

بازار آتی

ناشر: موسسه انتشارات بعثت
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب محرمانه های اقتصاد ایران جلد دوم

محرمانه های اقتصاد ایران جلد دوم

ناشر: انتشارات نور علم
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اقتصاد انرژی مفاهیم،دیدگاه ها، بزارها و حاکمیت

اقتصاد انرژی مفاهیم،دیدگاه ها، بزارها و حاکمیت

ناشر: انتشارات نور علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تجاری سازی (دستاوردهای پژوهشی و فناوری)

تجاری سازی (دستاوردهای پژوهشی و فناوری)

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد به زبان ساده

اقتصاد به زبان ساده

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر فلسفه اقتصاد

درآمدی بر فلسفه اقتصاد

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب اقتصاد ایران (چگونگی گذر از ابر چالش ها) جلد دوم:خلاصه های مدیریتی

اقتصاد ایران (چگونگی گذر از ابر چالش ها) جلد دوم:خلاصه های مدیریتی

ناشر: موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد ایران (چگونگی گذر از ابر چالش ها) جلد اول:تلفیق

اقتصاد ایران (چگونگی گذر از ابر چالش ها) جلد اول:تلفیق

ناشر: موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاددانان برتر جهان جلد دوم

اقتصاددانان برتر جهان جلد دوم

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد دانان برتر جهان جلد اول

اقتصاد دانان برتر جهان جلد اول

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان