منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » اقتصاد و بورس

کتاب اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد به زبان ساده

اقتصاد به زبان ساده

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر فلسفه اقتصاد

درآمدی بر فلسفه اقتصاد

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب اقتصاد ایران (چگونگی گذر از ابر چالش ها) جلد دوم:خلاصه های مدیریتی

اقتصاد ایران (چگونگی گذر از ابر چالش ها) جلد دوم:خلاصه های مدیریتی

ناشر: موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد ایران (چگونگی گذر از ابر چالش ها) جلد اول:تلفیق

اقتصاد ایران (چگونگی گذر از ابر چالش ها) جلد اول:تلفیق

ناشر: موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاددانان برتر جهان جلد دوم

اقتصاددانان برتر جهان جلد دوم

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد دانان برتر جهان جلد اول

اقتصاد دانان برتر جهان جلد اول

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد کلان پیشرفته

اقتصاد کلان پیشرفته

ناشر: انتشارات نور علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب رشد اقتصادی (جلد اول)

رشد اقتصادی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب کتاب سبز پروژه مناقصه، برآورد و پیشنهاد نرخ

کتاب سبز پروژه مناقصه، برآورد و پیشنهاد نرخ

ناشر: انتشارات دانش بنیاد
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب بودجه و بودجه ریزی دولتی درایران

بودجه و بودجه ریزی دولتی درایران

ناشر: یکان
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تحلیل و امکان سنجی طرح های اقتصادی باCOMFAR

تحلیل و امکان سنجی طرح های اقتصادی باCOMFAR

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب پول وبانکداری (رویکرد مفهمومی وکاربردی)

پول وبانکداری (رویکرد مفهمومی وکاربردی)

ناشر: انتشارات کوهسار
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب اقتصاد پول وبانکداری

اقتصاد پول وبانکداری

ناشر: انتشارات نشرنی
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب پول ارزوبانکداری

پول ارزوبانکداری

ناشر: انتشارات نورعلم
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان