منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » اقتصاد و بورس

کتاب اقتصاد ایران (چگونگی گذر از ابر چالش ها) جلد دوم:خلاصه های مدیریتی

اقتصاد ایران (چگونگی گذر از ابر چالش ها) جلد دوم:خلاصه های مدیریتی

ناشر: موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد ایران (چگونگی گذر از ابر چالش ها) جلد اول:تلفیق

اقتصاد ایران (چگونگی گذر از ابر چالش ها) جلد اول:تلفیق

ناشر: موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاددانان برتر جهان جلد دوم

اقتصاددانان برتر جهان جلد دوم

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد دانان برتر جهان جلد اول

اقتصاد دانان برتر جهان جلد اول

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد کلان پیشرفته

اقتصاد کلان پیشرفته

ناشر: انتشارات نور علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب رشد اقتصادی (جلد اول)

رشد اقتصادی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب کتاب سبز پروژه مناقصه، برآورد و پیشنهاد نرخ

کتاب سبز پروژه مناقصه، برآورد و پیشنهاد نرخ

ناشر: انتشارات دانش بنیاد
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب بودجه و بودجه ریزی دولتی درایران

بودجه و بودجه ریزی دولتی درایران

ناشر: یکان
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تحلیل و امکان سنجی طرح های اقتصادی باCOMFAR

تحلیل و امکان سنجی طرح های اقتصادی باCOMFAR

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب پول وبانکداری (رویکرد مفهمومی وکاربردی)

پول وبانکداری (رویکرد مفهمومی وکاربردی)

ناشر: انتشارات کوهسار
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب اقتصاد پول وبانکداری

اقتصاد پول وبانکداری

ناشر: انتشارات نشرنی
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب پول ارزوبانکداری

پول ارزوبانکداری

ناشر: انتشارات نورعلم
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی

ناشر: انتشارات هستان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب اقتصاد خرد - جلد دوم

اقتصاد خرد - جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب حل مسائل اقتصاد - کلان 1 و کلان 2

حل مسائل اقتصاد - کلان 1 و کلان 2

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اقتصاد فرهنگ در اروپا

اقتصاد فرهنگ در اروپا

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان