منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » هوا فضا

کتاب واژه نامۀ تخصصی هوانوردی

واژه نامۀ تخصصی هوانوردی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب هیدرودینایک وآیرودینامیک مادون صوت(جریان سیال تراکم ناپذیر)

هیدرودینایک وآیرودینامیک مادون صوت(جریان سیال تراکم ناپذیر)

ناشر: آوای دانش گستر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب پایداری و کنترل پرواز

پایداری و کنترل پرواز

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی هواپیما (طراحی اجسام پرنده )

طراحی هواپیما (طراحی اجسام پرنده )

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۱,۴۰۰ تومان

کتاب اصول تکنولوژی طراحی موتورهای توربین گاز هوایی

اصول تکنولوژی طراحی موتورهای توربین گاز هوایی

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب کنکور کارشناسی ارشد کنترل

کنکور کارشناسی ارشد کنترل

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا (جلد سوم)

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا (جلد سوم)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا (جلد دوم)

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا (جلد دوم)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان