منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » هوا و فضا » هواپیما و پرواز

کتاب راهنمای آموزش پرواز

راهنمای آموزش پرواز

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

  قیمت : ۳۹,۹۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

  کتاب کوادکوپتر خود را بسازید

  کوادکوپتر خود را بسازید

  ناشر: انتشارات نصیر بصیر
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۶۴,۹۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۵۹,۰۰۰ تومان

  کتاب رادیو در هلیکوپتر

  رادیو در هلیکوپتر

  ناشر: مولف
  نویسنده:

  قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

  کتاب هیدرودینایک وآیرودینامیک مادون صوت(جریان سیال تراکم ناپذیر)

  هیدرودینایک وآیرودینامیک مادون صوت(جریان سیال تراکم ناپذیر)

  ناشر: آوای دانش گستر
  نویسنده:

  قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

  کتاب پایداری و کنترل پرواز

  پایداری و کنترل پرواز

  ناشر: آیندگان
  نویسنده:

  قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

  کتاب مهندسی هوا و فضا کنکور کارشناسی ارشد

  مهندسی هوا و فضا کنکور کارشناسی ارشد

  ناشر: آزاده
  نویسنده:

  قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

  کتاب دایره المعارف دنیای پرواز

  دایره المعارف دنیای پرواز

  ناشر: پیام آزادی
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۱۶,۷۰۰ تومان

  کتاب دایره المعارف مصور تاریخ پرواز

  دایره المعارف مصور تاریخ پرواز

  ناشر: سایان
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

  کتاب پرنده های پولادین ایران دوره 3جلدی

  پرنده های پولادین ایران دوره 3جلدی

  ناشر: انتشارات سبز رایان گستر
  نویسنده:

  قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۱۰۸,۰۰۰ تومان

  کتاب سامانه های الکترونیکی هواپیما اویونیک

  سامانه های الکترونیکی هواپیما اویونیک

  ناشر: الیاس
  نویسنده:

  قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

  مدل سازی و شبیه سازی دینامیک اجسام پرونده

  ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

  کتاب کنترل خودکار موشک وهواپیما

  کنترل خودکار موشک وهواپیما

  ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

  کتاب آئرودینامیک

  آئرودینامیک

  ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

  کتاب سامانه های هواپیما 1

  سامانه های هواپیما 1

  ناشر: امید انقلاب
  نویسنده:

  قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

  کتاب سامانه های هواپیما 2

  سامانه های هواپیما 2

  ناشر: امید انقلاب
  نویسنده:

  قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

  کتاب مبانی پرواز و آیرودینامیک به زبان ساده

  مبانی پرواز و آیرودینامیک به زبان ساده

  ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان