منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » هوا و فضا » هواپیما و پرواز

کتاب رادیو در هلیکوپتر

رادیو در هلیکوپتر

ناشر: مولف
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب هیدرودینایک وآیرودینامیک مادون صوت(جریان سیال تراکم ناپذیر)

هیدرودینایک وآیرودینامیک مادون صوت(جریان سیال تراکم ناپذیر)

ناشر: آوای دانش گستر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب پایداری و کنترل پرواز

پایداری و کنترل پرواز

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی هوا و فضا کنکور کارشناسی ارشد

مهندسی هوا و فضا کنکور کارشناسی ارشد

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب دایره المعارف دنیای پرواز

دایره المعارف دنیای پرواز

ناشر: پیام آزادی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۷۰۰ تومان

کتاب دایره المعارف مصور تاریخ پرواز

دایره المعارف مصور تاریخ پرواز

ناشر: سایان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب پرنده های پولادین ایران دوره 3جلدی

پرنده های پولادین ایران دوره 3جلدی

ناشر: انتشارات سبز رایان گستر
نویسنده:

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کتاب سامانه های الکترونیکی هواپیما اویونیک

سامانه های الکترونیکی هواپیما اویونیک

ناشر: الیاس
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

مدل سازی و شبیه سازی دینامیک اجسام پرونده

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کنترل خودکار موشک وهواپیما

کنترل خودکار موشک وهواپیما

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب آئرودینامیک

آئرودینامیک

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب سامانه های هواپیما 1

سامانه های هواپیما 1

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب سامانه های هواپیما 2

سامانه های هواپیما 2

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مبانی پرواز و آیرودینامیک به زبان ساده

مبانی پرواز و آیرودینامیک به زبان ساده

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با پرواز

آشنایی با پرواز

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب هندبوک خلبانی ودانش هوانوردی

هندبوک خلبانی ودانش هوانوردی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان