منو های سمت راست

کتاب ها » هوا و فضا » هواپیما و پرواز

کتاب دایره المعارف دنیای پرواز

دایره المعارف دنیای پرواز

ناشر: پیام آزادی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب دایره المعارف مصور تاریخ پرواز

دایره المعارف مصور تاریخ پرواز

ناشر: سایان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۷,۰۰۰ تومان

کتاب پرنده های پولادین ایران دوره 3جلدی

پرنده های پولادین ایران دوره 3جلدی

ناشر: انتشارات سبز رایان گستر
نویسنده:

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدل سازی و شبیه سازی دینامیک اجسام پرونده

مدل سازی و شبیه سازی دینامیک اجسام پرونده

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب کنترل خودکار موشک وهواپیما

کنترل خودکار موشک وهواپیما

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آئرودینامیک

آئرودینامیک

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۱,۰۰۰ تومان

کتاب سامانه های هواپیما 1

سامانه های هواپیما 1

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب سامانه های هواپیما 2

سامانه های هواپیما 2

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی پرواز و آیرودینامیک به زبان ساده

مبانی پرواز و آیرودینامیک به زبان ساده

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل طیفی سازه ها تحت بارهای اتفاقی

تحلیل طیفی سازه ها تحت بارهای اتفاقی

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی تونل های باد مادون صوت

اصول طراحی تونل های باد مادون صوت

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۲۰۰ تومان